Portal miłośników kolekcjonerstwa

Szukaj aukcji

Szukaj użytkownika

Kategorie

Program partnerski

                                                                                                     Załącznik nr 3

PROGRAM PARTNERSKI

 

1. Niniejszy załącznik do regulaminu serwisu Kolekcjon określa zasady działania Programu Partnerskiego.

2. Celem Programu Partnerskiego jest zwiększanie liczby Użytkowników w serwisie Kolekcjon.

3. W ramach Programu Partnerskiego Użytkownik serwisu Kolekcjon posiada możliwość aktywnego zwiększania potencjalnych przyszłych Użytkowników serwisu Kolekcjon.

4. Użytkownicy polecają serwis Kolekcjon innym przez co uzyskują rabat:

a) przy wystawianiu swoich przedmiotów na licytację;

b)  zmniejszający opłaty przy prowizji naliczanej po sprzedaży swoich walorów w serwisie Kolekcjon.

5. Rabat jest naliczany Użytkownikowi polecającemu  wtedy gdy: nowy Użytkownik podczas edycji konta wpisze w odpowiednim polu Login Użytkownika Polecającego.

6. Użytkownik traci prawo do rabatu w programie, gdy serwis Kolekcjon zakończy swoją działalność lub zakończy świadczenie Programu Partnerskiego.

7. Serwis Kolekcjon może zakończyć swoją działalność z ważnych powodów za dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia.

8. Zaprzestanie działalności przez serwis Kolekcjon lub przeniesienie działalności na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu Partnerskiego chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.

9. Program Partnerski przeznaczony jest dla każdego Użytkownika serwisu Kolekcjon niezależnie od rodzaju/typu jego Konta, w tym dla posiadaczy Konta Młodzieniec, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym załączniku.

10. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie do dwóch kont w Programie Partnerskim. Kolejne konto założone przez Partnera zostanie zablokowane bez ostrzeżenia.

11. Metody poszukiwania Poleconych Sprzedających stosowane przez Użytkowników w ramach Programu Partnerskiego powinny być zgodne z regulaminem i niniejszym załącznikiem. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu lub załącznika przez Partnera programu, konto Partnera w Programie zostanie zablokowane, a Partner utraci prawo do rabatu. Z chwilą ustanowienia blokady przepadają wszystkie rabaty uzyskane na koncie Partnera, a Partner traci możliwość korzystania z tego konta. Serwis Kolekcjon wezwie Partnera do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków. Jeżeli Partner spełni żądanie serwisu Kolekcjon, serwis Kolekcjon może przywrócić Partnerowi możliwość korzystania z jego konta, w przeciwnym razie serwis Kolekcjon może rozwiązać umowę z Partnerem za tygodniowym wypowiedzeniem.

12. Udział w Programie jest dla Partnera bezpłatny. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem powoduje automatyczne rozwiązanie umowy udziału w Programie Partnerskim.

13. Partner może poszukiwać Poleconych Sprzedających poprzez umieszczanie linków i reklam na stronach internetowych oraz poprzez informowanie osób w inny sposób, jednak zawsze z zastrzeżeniem punktów poniżej. W szczególności Partner nie może:

a) przesyłać niezamówionej informacji handlowej;

b) stosować hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);

c) podszywać się za serwis Kolekcjon we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania serwisu Kolekcjon;

d) uruchamiać stron w domenie www.kolekcjon.pl automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit);

e) umieszczać stron w domenie www.kolekcjon.pl w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie www.kolekcjon.pl;

f) wykorzystywać materiałów pobieranych bezpośrednio z serwera Kolekcjon (hotlinkowanie) na własnych stronach oraz w reklamach zamieszczanych na innych stronach, chyba że Kolekcjon wyrazi na to zgodę w stosunku do konkretnych materiałów;

14. Partner powinien zawsze informować potencjalnych Poleconych Sprzedających, że działa jako Partner serwisu Kolekcjon poprzez umieszczenie na informacji handlowej widocznego napisu „w ramach Programu Partnerskiego Kolekcjon”.

15. Utrata statusu Partnera następuje:

a) z chwilą przesłania przez Partnera oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim;

b) z chwilą rozwiązania umowy z Użytkownikiem serwisu Kolekcjon;

c) w przypadku wypowiedzenia przez Partnera umowy lub zablokowania mu konta przez serwis Kolekcjon, w szczególności na podstawie punktu 11;

16. Z chwilą utraty statusu Partnera, utracone zostają wszelkie rabaty zgromadzone przez Partnera w Programie Partnerskim.

17. Serwis Kolekcjon w ramach Programu Partnerskiego przy nazwie Użytkownika przypisze znak graficzny, który będzie zmieniał swój kolor wówczas, gdy będą zmieniały się ilości nowych użytkowników rejestrowanych w serwisie Kolekcjon za sprawą tego Użytkownika. Im więcej nowych użytkowników serwisu Kolekcjon zarejestruje się, tym kolor znaku graficznego ulegnie zmianie, a tym samym Użytkownik otrzyma większy rabat.

18. Poszczególne kolory znaku graficznego są uzależnione od ilości nowych użytkowników zarejestrowanych w serwisie Kolekcjon.

19. Kolory znaków graficznych i odpowiadające im ilości zarejestrowanych nowych Użytkowników:

Kolor znaku graficznego Liczba nowych użytkowników zarejestrowanych w serwisie Kolekcjon

1 – 10

11 – 20

21 – 30

31 – 40

41 – 50

50 – 100

powyżej 100

 20. Rabaty uzyskane podczas przystępowania kolejnych Użytkowników do serwisu Kolekcjon zawarte są w załączniku: opłaty i prowizje.

POWRÓT

 

 

 

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij