REJESTRACJA

2. REJESTRACJA

2.1 Użytkownikami serwisu Kolekcjon mogą być osoby pełnoletnie o pełnej    zdolności do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. Z zastrzeżeniem dodatkowych warunków określonych w załączniku nr 1 - „Konto Młodzieniec” do regulaminu, Użytkownikami serwisu Kolekcjon mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, jeżeli ich rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

2.2 Każdy Użytkownik musi przejść przez proces rejestracji i wybrać odpowiednie konto dla swojego profilu działalności. Opisy dostępnych typów Kont znajdują się w punkcie III.2 poniżej.

2.3 Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści hasła podczas użytkowania serwisu Kolekcjon.

2.4 Bez zgody portslu konto nie może być zbyte, pod rygorem usunięcia takiego konta przez serwis Kolekcjon bez zachowania terminu wypowiedzenia.

2.5 Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. Użytkownikowi nie wolno usuwać danych, których   podanie jest konieczne zgodnie z punktem 3.6. Usunięcie tych danych oznacza rozwiązanie umowy pomiędzy serwisem Kolekcjon, a Użytkownikiem. W celu usunięcia tych danych należy skontaktować się z serwisem Kolekcjon na adres: kontakt@kolekcjon.pl.

2.6 Serwis Kolekcjon zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.

 

POWRÓT

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij