Aukcje

6. AUKCJE

6.1 Aby wystawić Przedmiot w Transakcji, Sprzedający stwarza opis danego przedmiotu. W tym celu Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie Kolekcjon formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

6.2 Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego opisu Transakcji jest ona udostępniana w Kolekcjon, chyba że Sprzedający wskaże inny termin w formularzu sprzedaży i z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu Transakcji.

6.3 Poprzez wystawienie Przedmiotu, Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Przedmiotem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

6.4 Opis Przedmiotu powinien być prawdziwy i kompletny oraz nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Przedmiotu, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka. Opis Przedmiotu powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu stosując się również do niniejszego regulaminu.

6.5 Transakcję Sprzedający umieszcza w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Przedmiotu.

6.6 Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie Przedmiotu danej Transakcji.

6.7 Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Przedmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.8 Wystawiając Przedmiot, Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w Kolekcjon.

6.9 Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od chwili zawarcia transakcji.

6.10 Sprzedający w ramach Konta Firma zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Przedmiotu oraz reklamacji związanych z niezgodnością Przedmiotu z umową. Ponadto  Sprzedający nie mogą wyłączyć, ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Przedmiotu, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.


POWRÓT

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij