PRZEBIEG TRANSAKCJI

8. PRZEBIEG TRANSAKCJI

8.1 Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

8.2 Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem Kolekcjon zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na Kolekcjon.

8.3 Przystępując do Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej, Kupujący określa cenę jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Przedmiot. System automatycznie ustali jego ofertę na maksymalną jeżeli kwota będzie wyższa od poprzedniej złożonej przez innego Kupującego.

8.4 W trakcie Transakcji licytacyjnych jednoprzedmiotowych Kupujący może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Kupującego.

8.5 Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej jest Kupujący, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Kupujących złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Kupujący, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

8.6 Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Kupującego) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:

a) na prośbę Kupującego albo

b) z powodu braku kontaktu z Kupującym (np. z powodu niepoprawnych danych) lub

c) z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Kupującemu lub

d) z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Kupujący nie budzi zaufania Sprzedającego.

8.7 Oferta złożona przez Kupującego, którego Konto zostanie zablokowane przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

8.8 Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:

a) w  Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,

b) w  Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Przedmiotu,

c) we wszystkich Transakcjach, w których Użytkownik stwierdził, że jednak Przedmiotu nie sprzeda.     

8.9 Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Przedmiotu, które Kupujący akceptuje w drodze Transakcji w rzeczywistej wielkości. Poza powyższymi Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.

 

POWRÓT

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij