PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

11. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

11.1 Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się  Transakcje, określa się następująco:

a) Kolekcjon dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Kolekcjon mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Kolekcjon stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

b) Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są umieszczane w sekcji "aktualności", do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Kolekcjon.

c) Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Kolekcjon dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Transakcji jest następujący:

-  jeżeli wystąpi przerwa techniczna dłuższa niż 1h, to wszystkie aktywne aukcje na czas rozpoczęcia przerwy technicznej zostaną przedłużone przez operatora systemu o czas przerwy technicznej.

d) Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Kolekcjon związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Przedmiotu, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w Kolekcjon. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:

 -  jeżeli awaria trwa bez przerwy dłużej niż 1h, to wszystkie aktywne  aukcje w czasie wykrycia awarii przez administratora portalu zostaną przedłużone przez operatora systemu o czas trwania awarii.

e) Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Kolekcjon inny niż wskazana w powyższym awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Kolekcjon podejmie każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

11.2 Kolekcjon występuje w wersji “beta". Na głównej stronie serwisu znajduje się ikona "zgłoś błąd", do której Użytkownik może zgłaszać wszystkie problemy  związane z funkcjonowaniem serwisu. Administrator do 3 dni roboczych od zgłoszenia błędu, zobowiązuje się do naprawy powyższego problemu
i przywróceniu działania pierwotnego stanu.

POWRÓT

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij