ROLA KOLEKCJON

9. ROLA KOLEKCJON

9.1 Kolekcjon nie ponosi odpowiedzialności za postępowania Użytkowników w ramach Kolekcjon, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Kolekcjon   w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Przedmiotów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Kolekcjon nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

9.2 W celu zadbania o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas zawieranych Transakcji - Kolekcjon zastrzega sobie prawo do sprawdzania Przedmiotów wystawianych podczas  Transakcji i korzystania z rad i usług świadczonych przez ekspertów zarejestrowanych w stosownych instytucjach Polskich, w celu uniknięcia przedmiotów związanych z fałszerstwami, falsyfikatami bądź innymi formami produktów wystawianych na licytację wyłączając miejsca do tego dozwolone.

9.3 Jeżeli Kolekcjon stwierdzi, że Przedmiot wystawiony na sprzedaż jest lub istnieje podejrzenie, że jest fałszywy, podrobiony itp., może wstawić informację na stronie opisu Przedmiotu, że istnieje prawdopodobieństwo, że dany Przedmiot jest fałszywy, podrobiony itp. 

9.4 Kolekcjon może usunąć Transakcję lub zakończyć przed czasem Transakcję w   przypadku, gdy czynności związane z  Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Kolekcjon. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie  Transakcji) przestają być dostępne w Kolekcjon, dalsze czynności w ramach tej  Transakcji są  niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Kupujących nie wywołują    skutku. Jeżeli w trakcie Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz część sztuk wystawionego Przedmiotu została sprzedana przed usunięciem Transakcji, od momentu usunięcia Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone. Wskutek zakończenia Transakcji przed czasem oferty złożone do czasu zakończenia Transakcji zachowują ważność, a wystawianie komentarzy do Transakcji jest możliwe.

9.5 Wiadomość dla Kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:

a) zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż, za wyjątkiem adresów WWW stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład serwisu Kolekcjon,

b) zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza Kolekcjon,

c) zamieszczanie treści sprzecznych z opisem  Transakcji,

d) zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania zakupów poza serwisem Kolekcjon.

9.6 Serwis Kolekcjon może usunąć Wiadomość dla Kupującego, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię Serwisu bądź innego Użytkownika.

9.7 Serwis Kolekcjon może przesyłać Użytkownikom Kolekcjon informacje o świadczonych przez Kolekcjon kolejnych włączanych usługach w trakcie rozbudowy portalu.

9.8 W przypadku sporów wynikłych podczas korzystania z portalu, wszelkie roszczenia skierowane do sądu względem Kolekcjon będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej Kolekcjon Joanna Nawrot.

9.9  Z dniem 01.01.2016r. firma Kolekcjon Joanna Nawrot, rozszerzy swoją działalność o nowy serwis internetowy pod nazwą PhilanetAuction, widniejącym pod adresem internetowym www.philanetauction.com. W związku z powyższym, wszystkie konta Użytkowników Kolekcjon zostaną automatycznie skopiowane do serwisu PhilanetAuction, a Użytkownik po potwierdzeniu linku aktywacyjnego i zaakceptowaniu regulaminu będzie mógł korzystać z nowego serwisu na warunkach określonych w regulaminie dla PhilanetAuction. Użytkownik Kolekcjon nie ma obowiązku uczestnictwa w nowym serwisie i nie będzie z niego korzystał wówczas, gdy nie zaakceptuje linku aktywacyjnego przesłanego drogą mailową.

 

 

POWRÓT

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij